Skiftnyckel

Det finns en skiftnyckel i varje verktygslåda

Den klassiska skiftnyckeln har en självskriven plats i vertygslådan.

Skiftnyckel är en viktig del i varje verktygslåda och det här är ett verktyg som har några hundra år på nacken. I Sverige så vill man gärna kalla Johan Petter Johansson för skiftnyckelns fader men riktigt så är det inte. Det är sant att Johan Johansson år 1891 fick patent för en unik version av verktyget, men det var en engelsk ingenjör vid namn Richard Clyburn som uppfann skiftnyckeln år 1842. Det som är så fiffigt med det här verktyget är att det är ställbart och det är verkligen bra då man ska dra åt skruvar och muttrar av olika storlek. Istället för att ha en massa olika verktyg med olika storlek så kan man helt enkelt anpassa storleken och snabbt dra åt eller lossa.

Svensknyckeln

Den som har talat om skiftnycklar i länder som Danmark och Ryssland har kanske hört ord som betyder svensknyckel, svensknøgle på danska och sjvedik som betyder den lille svensken på ryska. Att man kallade verktyget för svenskt beror på att Johan Petter Johanssons patent fick ett så stort genomslag, så det är inte så konstigt att vi får intrycket av att det här verktyget rent av är en svensk uppfinning.

Svagheter i konstruktionen

Även om man kan se många fördelar med skiftnyckelns konstruktion så är den inte helt utan kritik. Såvida man skaffar en bra modell som klarar av tuffa tag så ska man få god användning med den men det är ofta så att man får glapp i skiftnyckelns huvud och då kan själva skruvskallen rundas. När det här inträffar så blir verktyget i stort sett odugligt och då kan man ångra att man inte har en uppsättning med fasta nycklar att jobba med. Professionella hantverkare jobbar förstås både med skiftnycklar och fasta nycklar. En sak som man måste inse är att det även gäller att använda sig av verktyget på rätt sätt för att det ska fungera.

Moderna skiftnycklar

Idag så finner man skiftnyckeln i hem såväl som i verkstäder. Man kan finna riktigt gamla exemplar som har sköts om och som fortfarande fungerar som smort och så finns det moderna varianter som erbjuder nya finesser som komfort. De äldre skiftnycklarna hade ett enkelt handtag som sällan var särskilt skönt att greppa men moderna skiftnycklar är ergonomiska med handtag som ligger rätt i handen. Det här kan man åstadkomma genom att kombinera olika material som metall och gummi och genom att skapa en form på handtaget som kommer att erbjuda en yta som handen inte blir trött av att greppa.

Johanssons ursprungliga skiftnycklar hade vinklar på 45 grader i sina käftar men det här har ändrats till 15 grader och det är en stor förbättring då man kanske måste dra åt en skruv eller bult där det är trångt och svårt att komma åt.